Kosten & vergoedingen.

Hieronder een indicatie van de tarieven. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Wilt u de exacte kosten weten neem dan contact met mij op.

2000 behandeling oefentherapie € 35,00
2001 toeslag behandeling aan huis € 15,00
2200 éénmalig onderzoek € 60,00
2400 screening € 15,00
2401 intake en onderzoek na screening € 40,00
2408 intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
2412 Screening, intake en onderzoek € 55,00
Niet nagekomen afspraak
75% van het normale tarief

Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars. Als de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt zullen zij de kosten rechtstreeks naar mij overmaken. Indien u niet verzekerd bent voor de behandeling komen de kosten voor uw eigen rekening en zullen bovenstaande tarieven gehanteerd worden.

Oefentherapie Mensendieck wordt als volgt vergoed:

Kinderen onder 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor oefentherapie voor 18 behandelingen. Meer dan 18 behandelingen kunnen vergoed worden uit een evt. aanwezige aanvullende verzekering. Indien er sprake is van een chronische aandoening die voorkomt op de zgn. lijst van Borst, dan gelden andere regels.

Personen boven 18 jaar zijn via de aanvullende verzekering verzekerd voor oefentherapie. Indien er sprake is van een chronische aandoening die voorkomt op de zgn. lijst van Borst, dan gelden andere regels.

Heeft u vragen over de vergoedingen van de therapie dan kunt u het beste de polis-voorwaarden raadplegen of de verzekeraar bellen of diens website bezoeken.  Is de informatie niet helder? Maak dan duidelijke afspraken met uw therapeut. Zo komt u niet voor vervelende financiële verrassingen te staan.

Bent u voor uw klacht(en) bij meerdere therapeuten onder behandeling, meld dit dan bij de betreffende therapeuten.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw polisvoorwaarden en de verzekeraar.

Karin
Oefentherapeut mensendieck